Náhradné plnenie v našej dielni

Radi Vám celú problematiku vysvetlíme.

Pre rok 2013 je celková cena práce 1057,24 €

Odvod za nesplnenie povinnosti zamestnávania občanov so ZP za rok 2013 je 951 €.

Hodnota zadanej zákazky, odobraných výrobkov alebo služieb ako náhradné plnenie: Hodnota zákaziek, výrobkov alebo služieb pre rok 2013 je 845 € bez DPH (0,8 násobok celkovej ceny práce)

Pokuta – odvod štátu za neplnenie povinnosti zamestnávať osoby so zníženou pracovnou schopnosťou pre rok 2013 je (0,9 násobok celkovej ceny práce) 951 € bez DPH

Náhradné plnenie je výhodnejšie o 106 € na jedného človeka so zdravotným postihnutím.

Pre strojárske a elektrotechnické spoločnosti ponúkame 100% služby, ktoré si môžu uplatniť v náhradnom plnení.